Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

4674 b50b
zebrastojacanatylnychnogachwlesie

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne
http://pokolenieikea.com/2014/12/07/proste-wytlumaczenie-dlaczego-kobieta-nie-powinna-byc-sama-zasada-zolwia/
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty

February 20 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viasatyra satyra
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasatyra satyra
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
7190 84f5 500
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viatazniebieskimi tazniebieskimi
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Reposted fromillidan illidan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
9548 c80b 500
Reposted fromantytalent antytalent viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

February 19 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaevveell evveell
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky viabercik bercik
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaevveell evveell
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Play fullscreen
Confusion Of Sound
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
7869 628d
Reposted fromtfu tfu vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Play fullscreen
Loose Legs
Reposted bywasnae wasnae
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viacomiendolirica comiendolirica
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaKabotan Kabotan
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax viacrc9 crc9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl