Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Opowiem wam, czego dowiedziałem się od Geralda Hüthera, znajomego badacza mózgu. Otóż długo sądzono, że to geny decydują o tym, czy rodzimy się głupi, czy inteligentni. Jednak niedawno dokonano odkrycia - strefa mózgu odpowiedzialna za poruszanie kciukiem jest u nastolatków o wiele bardziej rozwinięta niż u starszego pokolenia. To efekt SMS-ów i PlayStation. Okazało się, że mózg nie jest zaprogramowany, lecz się rozwija, trochę jak mięsień. Wymyślono zatem trening dla mózgu - pięć języków obcych w przedszkolu, sudoku na śniadanie. Rezultaty były spektakularne: zero. Twórcy programu nie mogli zrozumieć, dlaczego działa to w SMS-ach, a nie działa w matematyce. I tak odkryliśmy najważniejszą rzecz: nasz mózg rozwija się, gdy używamy go z entuzjazmem. To wszystko zmienia! Nie ma ani głupich, ani inteligentnych. Są ludzie z entuzjazmem lub bez. Entuzjazm tworzy w mózgu neuroprzekaźniki. Jest nawozem dla głowy. Słuchajcie: małe dziecko entuzjazmuje się 25-50 razy dziennie! A wiecie, z jaką częstotliwością dorośli odczuwają podobny entuzjazm?

(Dzieci przecząco kręcą głowami).

- Dwa, trzy razy w roku!

(Rodzice wzdychają zrezygnowani).
— André Stern w: http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19824697,dzieci-wolnego-chowu-rozmowa-z-andre-sternem.html?disableRedirects=true
Reposted fromzielono zielono viamilky-mist milky-mist

January 16 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Reposted frommefir mefir
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1602 d555 500
Reposted fromooxx ooxx viakajakkowalik kajakkowalik
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Lekcja: nie oddawać serca w ręce, które go nie chcą.
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki 1947-1963.

January 15 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1233 50cf 500
Reposted fromadamaanth adamaanth viabercik bercik
0479 f71a 500
Reposted frombabyface babyface viasatyra satyra

January 13 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Reposted fromFlau Flau viarugia rugia
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
5898 4644 500
mnie tez
Reposted frompankamien pankamien viawujcioBat wujcioBat
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Trudno żyć z ludźmi, którzy utknęli w przeszłości, prawda?
— J. K. Rowling
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianikotyna nikotyna

January 11 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
9733 4b31 500
Reposted fromkiffer kiffer viaDontTouchMyLlama DontTouchMyLlama

January 09 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Harmonia, której szukasz, nie zależy od innych ludzi. Zależy od ciebie.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 05 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie

January 04 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
5910 2dfa
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje

January 02 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
2696 5bdd 500
Reposted fromzupawkropki zupawkropki viasatyra satyra

January 01 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Dobre związki to takie, w których to mężczyzna kocha mocniej.
— Anna Zgierun-Łacina - Czynnik miłości
Reposted frompouler pouler viasaturdaycomeslow saturdaycomeslow
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1102 c1d5
Reposted frommhorrighan mhorrighan viabootlegs bootlegs
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.”  I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromyanek yanek viaDangerousHope DangerousHope
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
9639 2549
Reposted fromkiffer kiffer viavaka vaka
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4501 6010 500
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl