Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3670 b555
Reposted fromnazarena nazarena viarugia rugia
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viarugia rugia
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaveritas1 veritas1

June 17 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viasensation sensation
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viabzium bzium
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1808 effd 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaszpaqus szpaqus
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajustaperson justaperson

June 16 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4635 ac43

June 09 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatishka tishka
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsikusrene psikusrene

June 08 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
8612 8378 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaveritas1 veritas1
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4990 043a 500
Reposted fromoll oll viameovv meovv
zebrastojacanatylnychnogachwlesie

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die vianiedoopisania niedoopisania

June 04 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
8573 c48a
It's all inside
Reposted byniedoopisaniakwasmilosznotyourstrawberrymollim

May 30 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaemporium emporium
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
2769 5c5e 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialubiedarkside lubiedarkside
5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viabukazla bukazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl